Kolekcja informacji

Gromadzimy dane nieosobowe na Twój temat na wiele sposobów, w tym śledzenie Twoich działań za pośrednictwem Twojego adresu IP lub najczęściej odwiedzanego adresu URL. Nie gromadzimy jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, chyba że dobrowolnie prześlesz do nas dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy, wypełniając formularz lub ankietę, rejestrując swój adres e-mail lub wysyłając do nas wiadomość e-mail. . Możemy również zbierać dane osobowe od Ciebie w innych punktach naszej strony, które stwierdzają, że dane osobowe są gromadzone.

Ujawnienie informacji

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim.

Wykorzystanie informacji

Używamy danych osobowych i nieosobowych do celów marketingu wewnętrznego, analizy trendów, wykrywania wzorców i administrowania witryną. Jednakże nie wykorzystujemy danych osobowych zebranych ze strony internetowej do wysyłania niezamawianych wiadomości do Ciebie. Oczywiście, jeśli dotyczy, wykorzystujemy dane osobowe do wykonania usług, dla których takie dane zostały zgromadzone (np. Jeśli zarejestrujesz się do biuletynu e-mail, wyślemy biuletyn e-mail na adres podany przez Ciebie).

Zapewniamy możliwość „rezygnacji” z wykorzystywania twoich danych osobowych do pewnych celów, gdy prosimy o te informacje. Na przykład, jeśli kupujesz produkt / usługę, ale nie chcesz otrzymywać od nas żadnych dodatkowych materiałów marketingowych, możesz wskazać swoje preferencje, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce wiadomości e-mail.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszego biuletynu i komunikatów promocyjnych, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce dołączony do każdego biuletynu lub komunikacji lub wysyłając wiadomość e-mail na adres zwrotny wiadomości e-mail. skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem (888) 330-8808.

Witryny innych firm

Ta polityka kieruje nasze działania wyłącznie z naszych serwerów. Inne witryny (w tym te, do których zamieszczamy linki w reklamie, artykule lub w inny sposób, a także witryny lub usługi stron trzecich, z którymi współpracujemy) mogą mieć własne zasady, nad którymi nie sprawujemy kontroli, a zatem nie są adresowane przez ta polityka.

Formularze odnoszące się do witryny Salesforce.com na naszej stronie będą łączyć się bezpośrednio ze stronami internetowymi posiadanymi i obsługiwanymi przez Salesforce.com, które mają własną korporacyjną politykę prywatności, a zasady zawarte w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do gromadzonych przez nie danych.

Przegląd i usuwanie danych osobowych umożliwiających identyfikację

Jeśli dostarczysz nam dane umożliwiające identyfikację osoby, które będą nam świadczyć bieżące usługi, udostępnimy ci możliwość przejrzenia informacji, które posiadamy i zmiany lub usunięcia takich danych. Aby to zrobić, prosimy o powiadomienie nas pocztą lub e-mailem na powyższy adres, a my przekażemy Twoje dane kontaktowe do sprawdzenia. Aby wprowadzić zmiany, prześlij nam zmiany, a my odpowiemy na Twoją prośbę o dostęp w ciągu trzydziestu (30) dni od zgłoszenia. Niestety, w zakresie, w jakim takie informacje są również przechowywane w innych bazach danych, nie zawsze możemy zapewnić, że takie poprawki lub usunięcia dotrą do innych baz danych. Jeśli chcesz, aby informacje, które nam przekazałeś, zostały usunięte z naszych danych, podaj nam te informacje, które przesłałeś nam pod powyższym adresem. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić usunięcie Twoich informacji z naszych rejestrów.

Pliki cookie i inne metody śledzenia

Podczas przeglądania naszej strony internetowej możemy przechowywać pewne informacje na Twoim komputerze. Informacje te będą miały formę „pliku cookie” lub podobnego pliku. Pliki cookie to małe fragmenty informacji przechowywane na dysku twardym, a nie na naszej stronie. Pliki cookie, które są powiązane z danymi osobowymi, nie szpiegują Cię ani w żaden inny sposób nie naruszają Twojej prywatności i nie mogą atakować Twojego dysku twardego i kradną informacji. Pozwalają raczej na łatwiejsze poruszanie się po stronie internetowej. Pliki cookie pomagają nam dostarczać informacje dopasowane do Twoich zainteresowań i pozwalają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, co z kolei pomaga nam skoncentrować nasze zasoby na funkcjach, które są najbardziej popularne wśród naszych użytkowników. Zawsze możesz odrzucić nasze pliki cookie, jeśli pozwala na to twoja przeglądarka, ale niektóre części naszej strony, w tym nasze zarejestrowane strony internetowe kont klientów, mogą w tym przypadku nie działać poprawnie.

Zewnętrzne śledzenie

Korzystamy z usługi śledzenia stron trzecich z Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie do śledzenia informacji o odwiedzających naszą witrynę w łącznej liczbie odwiedzin na stronie, czasu spędzonego na stronie i współczynników odrzuceń odwiedzających, co pozwala nam ulepszać witrynę i zapewniać więcej informacji użytkownikom.

Informacje prawne

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa i kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i / lub postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu sądowego obsługiwanego na naszej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo

Używamy standardowych metod w celu ochrony twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem. Pośród innych technik zwykle przechowujemy takie informacje na komputerze znajdującym się za naszą „zaporą ogniową” w bezpiecznym miejscu, a my często ograniczamy wewnętrznie liczbę pracowników, którzy mają dostęp do takich danych. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak „doskonałe bezpieczeństwo” w Internecie.

Poprawki

Poprawki do tej zasady zostaną opublikowane pod tym adresem URL i będą obowiązywać po opublikowaniu.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zamieścimy te zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności, stronie głównej i innych miejscach, które uznamy za stosowne, abyście wiedzieli, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy iw jakich okolicznościach, jeśli takowe, ujawniamy to.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jego częste przeglądanie. Jeśli wprowadzimy zmiany w zmianach tych zasad, powiadomimy Cię o tym tutaj, pocztą e-mail lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej.

Prawa autorskie © 2018 Volman Family LLC

Zasady i Warunki | Polityka prywatności | Sitemap